Estudi 1

L'Estudi 1 es divideix entre quatre àrees principalment: la gran sala de control i tres sales de gravació. Dissenyat per Joan Trayter Malirach.

Sala de control: 9m x 7m x 4m (60 m2), Sala A: 18m x 6m x 7m (100 m2), Sala B: 6m x 4m x 3m (25 m2) i Dry Booth: 3m x 2m x 2m (6 m2).

La Sala de Control té tant una SSL4056E com una Neve 8036 de 24 canals. Totes dues taules tenen un fantàstic so, vintage i s'utilitzen tant per gravar com per mesclar. També disposa d'Outboard d'alta qualitat com Api, Manley, Urei, etc. L'estudi disposa de 2 gravadors analògics: 1 Sony APR24 i un Otari MTR12. Els artistes poden optar per gravar en analògic o en digital amb Pro Tools HD.

La Sala A és la principal àrea de gravació. Està feta totalment de fusta i vidre i compta amb una acústica variable que permet canviar el temps de reverberació des de 0.6 a 1.7 segons, en funció del tipus de producció que s'estigui duent a terme. Múltiples panells d'aïllament estan disponibles per crear diferents acústiques o proporcionar cert aïllament entre diferents músics. 

La Sala B és una àrea d'enregistrament de mida mitjana i està construïda de fusta. La Sala B és un espai perfecte per a la gravació de tot tipus d'instruments que requereixin una sala amb un baix temps de reverberació. El Dry Booth és una sala sense reverberació. És és una sala ideal per aconseguir un so sec, sense influència de l´acústica de la sala. És excel·lent per a la gravació d'amplificadors de baix i guitarra i qualsevol tipus d'instrument que requereixi aquestes característiques.