Estudi 2

L'Estudi 2 es divideix en quatre àrees principalment: la sala de control i 3 sales de gravació. Dissenyat per Jordi Mora

Aquest segon estudi està equipat amb el material provinent de l´estudi  “Cosmonàutica Comas” de Quimi Portet.

La Sala de control té una llegendària taula EMI-NEVE 1093 que sona de maravella. El ampli outboard i backline és un factor important d'aquest estudi: Una gran quantitat compressors, unitats d'efectes i d'amplificadors i teclats,  conformen un lloc excel·lent per a l'enregistrament i la mescla.

L'estudi és perfecte per donar cabuda a qualsevol tipus de producció. Amb la possibilitat de gravar junts.