Recent project 1

Resum del text

Descripció del projecte, fitxa tècnica, etc.